Folklorümüzün bir parçası olan halkoyunlarımız yıllardan beri özüne uygun, bozulmadan, yozlaşmadan nesilden nesile aktarılmaktadır. Tabi ki, bunda geleneklerimizin olduğu kadar araştırmacılarımızın, folklor sevdalısı insanlarımızın, kurum ve kuruluşların katkıları çok büyüktür.

Özellikle halkın sevgisini kazanmış yerel ve kurum yöneticileri ve genç insanlarımızın katkıları büyüktür. Biz Yaren efem olarak tüm bu insanların çalışmalarındaki özveri ve titizliğini öne alarak yeniliklere ve en yerel detaylara da yer vermekteyiz. Bazen işte bu bu yörenin değil dediğimizde olur. Ancak yöresel kalıplaşmış desen, renk, tarz yanındaki başka yöreden etkilenmekte ve değişik bir kostüm ortaya çıkmakta. Bizler o günleri yaşamadığımız ve o ortamları paylaşmadığımız için, bazen sandıktan çıkan örnek, bazen de siyah beyaz fotografdan edinilen görsellikle eşleştirilerek yeni tasarımlar ortaya çıkmakta.

Sizlerin ürünlerimize bakarak eleştirilerinize, her zaman haklı yaklaşımlarınıza, önem vermekteyiz. Bu konuda Yaren Efem olarak hala 45 yıllık tecrübenin sahibi Mehmet URLU 'yu daima rehber almaktayız. Dostlarıyla bugüne kadar sohbetlerinde hep bu yöresel kostüm konuşulmuş ve hala konuşulmakta. Akademik kariyeri olan kişilerin bile bazen onun tecrübelerine başvurdukları gibi birçok sanatçı da, araştırmacı da onunla kostüm ve geçmişte giyim kuşam üzerine sohbet eder.